انیمیشن Mulan 1998

10 / 7

کشور سازنده: چین

برای نجات پدرش از مرگ در ارتش ، یک دوشیزه جوان مخفیانه به جای او می رود و در این راه به یکی از بزرگترین قهرمانان چین تبدیل می شود...

بازدید 119

نظرات