انیمیشن Sing2 2021

10 / 8

کشور سازنده: ساموآی آمریکا

انیمیشن Sing2 2021 انیمیشن آواز 2 Sing 2 2021 , داشتان از انجایی شروع میشود که نقش اصلی داستان یعنی باستر مون همراه با دوستانش باید ستاره موسیقی راک، کلی کالووی را راضی کنند تا برای افتتاحیه یک مراسم افتتاحیه جدید به آنها ملحق شود و...

بازدید 391

نظرات