فیلم Harry Potter and the Goblet of Fire 2005

10 / 7

کشور سازنده: بریتانیا

هری در چهارمین سال تحصیلش، به طور مرموزی به عنوان یکی از مسابقه‌دهندگان در یک رقابت خطرناک میان سه مدرسه‌ی جادوگری انتخاب می شود.

بازدید 364

نظرات