فیلم Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 2004

10 / 7

کشور سازنده: بریتانیا

هری سومین سال را در مدرسه هاگوارتز سپری می کند و مشکلات جدیدی در انتظار او هستند. قاتل محکوم، “سیریوس بلک” از زندان جادوگران گریخته است و اکنون به دنبال هری می آید….

بازدید 491

نظرات