سریال خونه مادربزرگه

10 / 5

کشور سازنده: ایران

مادربزرگ با یک گربه به نام مخمل و یک خروس و خانواده اش زندگی می کردند. خونه مادر بزرگ آرام بود تا اینکه این آرامش با حضور آقاحنایی و گل باقالی خانم که دو جوجه فرزند داشتند برای مخمل که گربه یکی یکدانه مادربزرگه بود به هم ریخت و شلوغ شد. در هر قسمت از این فیلم اتفاقات جالب رخ می دهد …

بازدید 186

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17

قسمت 18

قسمت 19

قسمت 20

قسمت 21

قسمت 22

قسمت 23

قسمت 24

نظرات